Login

De reeks loopt van Frans N. (geb. circa 1410/1420) tot en met Pieter Willem Millenaar (geb.25 Juni 1958).


Generatie I:
Frans N
Geboren: circa. 1410 / 1420
Huwelijk N.N.
Woonde vermoedelijk te Eethen.


Generatie II:
Corstiaen Franszn
Geboren: circa 1440 / 1450
Beroep: Landbouwer
Huwelijk N.N.


Generatie III:
Willem Corstiaenszn
Geboren: circa 1470 / 1480
Beroep: Landbouwer
Huwelijk N.N.


Generatie IV:
Adriaen Willem Corstenszn
Geboren: circa 1500 / 1510
Overleden: circa 1582 (na 21 Februari 1581 en voor 10 Maart 1583 (zie leenregister)
Huwelijk N.N.

Bron:
Heusden R415, folio 42 d.d. 21 februari 1581:
Adriaen Willem Corstenszn wordt vermeld in deze akte: Hij verteech op land te Drongelen en Eethen ten behoeve van Jacobske Adriaensdr, weduwe van Willem Adriaenszn, met haar kinderen en Peter Willem Adriaenssen, "voirsoene verwect bij Mariken, dochter van Wouter de With", etc.


Generatie V:
Willem Adriaenszn (zich later noemend Millenaar)
Geboren: circa 1530 / 1540
Overleden: voor 21 Februari 1581Woonde te Drongelen en bezat onder andere land 'op den Millenaar'.

Huwelijk:
omstreeks 1555 / 1560 met Maricken Woutersdr De With
omstreeks 1560 / 1565 met Jacobsken Adriaensdr Van Osch

Bronnen:
Heusden R415, folio 28 d.d. 21 Februari 1581:
Dat Jacobsken Adriaensdr Van Oss, weduwe van Willem Adriaenssoon, met haar gecoren voogd en momber als Corstiaen Adriaenszn Van Os (= haar broer) met toestemming van de Heer deser Stadt ende Weesmeesteren in de naam en vanwege Peter, onmondige zoon van Willem Adriaenssoon verwekt bij Maricken Woutersdr De With, zijn eerst huisvrouw als ook in de naam en van wegen de drie onmondige weeskinderen van Jacobsken voornoemd, verwekt bij Willem voorzegd, vertegen op een geseet met timmeringen daarop staande in de banne van Drongelen, etc.Nog een hophofken gelegen in dezelfde banne met fruitbomen daarop staande, etc.Nog de helft van 2,5 mergen land in dezelfde banne genaamd Cruijs, etc.Nog twee mergen land in dezelfde banne op de Millenaer, etc.

Voor alle vijf bovenstaande generaties gelden als bron ook:
Repertorium op de lenen van de hofstede Meeuwen 1366 - 1650
door J.C. Kort (gepubliceerd in het Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 23e jaargang 1999, blz. 46 onder nummer 66.


Generatie VI:
Willem Willemszn Millenaer (soms ook genaamd Van Osch)
Geboren: circa 1565 / 1580
Overleden: tussen 17 December 1636 en 4 Augustus 1655
Woonde te Drongelen.

Huwelijk:
Omstreeks 1610 met Jannetje Bartelsdr

Bron:
Heusden R447, folio 64v., folio 65 en 65v. 
wordt hij de ene keer Van Osch en de andere keer Millenaer genoemd. Dit gaat over grondtransakties.


Generatie VII:
Willem Willemszn Millenaer
Geboren: circa 1610 / 1620
Overleden: tussen 17 September 1676 en 11 Juli 1681 (Drongelen R4, folio 402)

Huwelijk:
Omstreeks 1650 met Catelijn (ook LijntjeClaesdr Van de Assem.

Bronnen:
Eethen R8, folio 92v. - 94v d.d. 17 September 1676:
Compareerde onder andere Willem Willemse Millenaer als getrout hebbende Lijntjen Claesdr Van den Assem.

Eethen R8, folio 156v. d.d. 13 Februari 1683 en Drongelen R4 d.d. 27 Juni 1684:
Hierin vermeld Catelijn Claessen Van den Assem, weduwe van Willem Millenaar.Drongelen

R4 d.d. 12 Oktober 1685:
Hierin vermeld Catelijn Claessen Van den Assem, weduwe van Willem Willems Millenaer, in zijn leven armmeester te Drongelen. Hij was een broer en erfgenaam van Adriaen Willems Millenaar.Thans is armmeester te Drongelen haar zoon Claes Millenaer.


Generatie VIII:
Claes Willemszn Millenaar
Geboren: circa 1650
Overleden: te Drongelen, 30 December 1715
Vermeld als Schepen in 1696 en 1699; armmeester te Drongelen.

Huwelijk:

  1. Babyloniënbroek 27 Februari 1681 met Hester Tonisdr Van den Assem (datum is datum van ondertrouw);
  2. Doeveren 10 Maart 1691 met Emmeken Theunisdr Van den Werven

Bronnen:
Drongelen R4, folio 680v. d.d. 17 Maart 1688:
Compareerde Claes Willemszn Millenaar, boudelhouder van zaliger Hester Tonisse Van den Assem, ten eenre en Claes Tonisse Van den Assem en Willem Millenaar ten andere zijde als voogd van Willem Claes Millenaar, minderjarig. Dit was het enige kind uit zijn eerste huwelijk.

Drongelen R11 d.d. 2 September 1713 (testament):
Hij gezond, Emmeken Van den Werven, ziek. Testament langstlevende.

Drongelen R6, folio 253 - 255 d.d. 20 Maart 1716:
Verklaring voor schout en schepenen van Cathalijna Millenaar, oud omtrent 15 jaar, en Willem Millenaar, oud omtrent 19 jaar, beiden kinderen van wijlen Nicolaes Millenaar, wonend alhier, en Maijken Jans Van de Glase, dienstmeid, bij de voors. Kinderen woonachtig, oud 24 jaar en Catharina Jansdr Uijthoven, oud omtrent 20 jaar. Uit deze verklaring blijkt dat een aantal mannen hun huis hebben leeggeroofd en dat Claes Millenaar in de nacht van 29 op 30 December omtrent 2 of 3 uur is overleden tengevolge van de mishandelingen die hij onderging.

Zie ook Het geslacht Millenaar uit Drongelen, GTMWB 10e en 11e jaargang.


Generatie IX:
Willem Claeszn Millenaar
Geboren: circa 1696
Overleden: tussen 3 Augustus 1768 en 29 December 1770

Huwelijk:
Omstreeks 1725/1728 met Hester Claasdr Van den Assem

Bronnen:
Heusden N.A. 4135 d.d. 27 Juni 1740:
Hierin wordt vermeld Willem Millenaar als voogd in het testament van Arien Van den Assem, schepen te Drongelen en Eeltje de Bock, zijn vrouw.

Drongelen R12 d.d. 21 Mei 1765:
Boedelscheiding van de goederen nagelaten door Hester Claesdr Van den Assem. Erfgenamen zijn haar drie zoons Nicolaas, Paulus en Johannis Millenaar. Verdeeld worden stukken land, waaronder een stuk gelegen te Drongelen in de Millenaar genaamd Kruijssen.

Meeuwen R15 d.d. 3 augustus 1768:
Testament van Willem Millenaar, ziek, etc.Erfgenamen zijn zijn drie zoons Klaas, Paulus en Johannes. Verdeeld worden stukken land, zowel in eigendom als leengoederen en een huis gelegen te Drongelen op den Assem, etc.In de marge tekend Claes voor ontvangst van geld in de jaren 1770, 1771 en als laatste 27 Maart 1772.


Generatie X:
Claes Willemszn Millenaar
Geboren: voor 1730

Huwelijk:
31 Oktober 1751 met Trijntje Cornelisdr Van der Beek

Bron:
Drongelen R12 d.d. 21 Mei 1765 (zie ook onder IX):
Nicolaes Willemse Millenaar is aanbedeeld 12 hont weiland gelegen onder Drongelen in de Millenaar, genaamd de Kruijssen.
Nog 10 hont weiland gelegen als voren, etc.
Hij moet aan Johannis Millenaar uitkeren ter egalisatie etc. een som van 125 guldens.


Generatie XI:
Willem Claeszn Millenaar
Gedoopt: Drongelen 3 September 1752
Overleden: Drongelen 28 April 1824

Huwelijk:
Omstreeks 1780 met Maria Van Dijk


Generatie XII:
Claas Willemszn Millenaar
Gedoopt: Drongelen 11 November 1787
Beroep: Landbouwer
Overleden: Almkerk 6 November 1872

Huwelijk:
Drongelen 7 April 1813 met Anna Johannesdr Colijn


Generatie XIII:
Willem Claaszn Millenaar
Geboren: Drongelen 22 Januari 1814
Beroep: Landbouwer
Overleden: Haarlemmermeer 13 Juni 1876

Huwelijk:
Giessen 2 Maart 1848 met Pieternella Jansdr Heermans


Generatie XIV:
Klaas Willemszn Millenaar
Geboren: Almkerk 24 Augustus 1848
Beroep: Landbouwer
Overleden: Haarlemmermeer 4 Januari 1937

Huwelijk:
Haarlemmermeer 9 Augustus 1878 met Anna van Wijk


Generatie XV:
Pieter Willem Millenaar
Geboren: Haarlemmermeer 10 Oktober 1884
Beroep: Kruidenier
Overleden: Weesperkarspel 16 Oktober 1956

Huwelijk:Haarlemmermeer 13 Mei 1914 met Annigje Buitendijk


Generatie XVI:
Anton Arie Johannes Millenaar
Geboren : Weesperkarspel 6 April 1933
Beroep: Koster - Beheerder Gereformeerde kerk
Overleden: Rijsenhout, Haarlemmermeer 12 Februari 1983

Huwelijk:
Alphen aan den Rijn 10 September 1957 met Jannetje Meijers


Generatie XVII:
Pieter Willem Millenaar
Geboren: Vijfhuizen, Haarlemmermeer 25 Juni 1958
Beroep: Beleidsmedewerker (inspecteur) politie Haaglanden

Huwelijk:
Rijswijk (Zuid Holland) 19 Januari 1979 met Maria Hendrika Misset

Samen vormden zij het jarenlang het secretariaat van de 'stichting familie Millenaar'
(1985 - ). Pieter werd in 2012 voorzitter.


Deze bewezen stamreeks was niet tot stand gekomen zonder de hulp van 
Stichting Genealogisch Documentatiecentrum Midden- en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard, gevestigd Donizettilaan 127, 5653 CD EINDHOVEN.

Namens de Stichting familie Millenaar bedanken wij Piet Sanders van bovengenoemde Stichting zeer hartelijk voor zijn inzet en toewijding.

Namens het bestuur stichting familie Millenaar', 
Pieter Willem Millenaar (20.129)